Arkitekturdokumentation på dansk

Engelsk (English)Dansk (Danish)Kort beskrivelse
IntroductionIntroduktionMålet er at opsummere arkitekturen således at 80% af interessenterne får 80% af deres vidensbehov dækket i introduktionen.
– Background– BaggrundBeskriv udgangspunktet og motivet for løsningen. Bør give svar på hvorfor investeringen kan forventes at give et større afkast i form af besparelser og/eller øget indtjening.
– Vision– VisionSammenfat visionen for arkitekturen ved at fastslå vigtige designprincipper og designegenskaber.
– Supplementary documentation– Supplerende dokumentationHenvis til supplerende dokumentation.
– Revisions– RevisionshistorikVis en liste over udgivelser af arkitekturdokumentet. Det er OK at fjerne meget gamle udgivelser.
Solution overviewLøsningsoverblikVis systemet og dets berøringsflader til brugere og omkringliggende systemer.
ProcessesProcesserVis et overblik over forretningsprocesserne systemet understøtter.
InformationInformationsmodelVis er overblik over forretningsområdets centrale informationselementer og deres indbyrdes relationer.
Design constraintsDesignvilkårBeskriv vilkår for designet.
– Life expectancy– LivslængdeForklar hvor længe løsningen skal være i brug.
– Coexistence– ParalleldriftBeskriv hvordan designet muliggør paralleldrift mellem gamle og nye elementer.
– Transition– TransitionBeskriv hvordan løsningen indfases (og evt. gammelt system udfases).
– Compatibility– KompatibilitetBeskriv i hvilken grad løsningen er (pålagt at være) kompatibel med den gamle løsning.
– Policies– PolitikkerNævn politikker som præger designet.
– Standards– StandarderNævn standarder der præger designet.
– Technologies– TeknologierBeskriv de væsentlige teknologier der former designet.
Design principlesDesignprincipperForklar principper for designet, som arkitekten selv vælger.
Design propertiesDesignegenskaberBeskriv vigtige designegenskaber.
– Auditability– RevisionssporBeskriv hvordan systemet fører journal over læsning og ændring af data.
– Compliance– LovoverholdelseGennemgå regulativer som systemet er underlagt, og forklar hvordan designet adresserer nævnte regulativer.
– Security– SikkerhedForklar hvordan designet beskytter mod alle tænkelige sikkerhedsrisici.
– Integrity– IntegritetBeskriv hvordandesignet sikrer dataintegriteten.
– Authentication– IdentificeringBeskriv hvordan brugeres identitet verificeres.
– Authorization– AdgangsstyringBeskriv hvordan brugeres rettighed til at bruge forskelle dele af systemet styres.
– Non-repudiation– UafviselighedBeskriv hvordan designet sikrer at omkringliggende systemer ikke kan afvise at have hentet eller sendt data.
– Usability– BrugervenlighedBeskriv hvordan designet sikrer bedst mulige brugervenlighed.
– Concurrency– SamtidighedBeskriv hvordan designet håndterer mange brugeres samtidige adgang til det samme data.
– Capacity– KapacitetBeskriv hvilket kapacitet designet er dimensioneret til.
– Performance– YdeevneBeskriv hvilken ydeevne designet stiller i forventning.
– Observability– MålbarhedBeskriv hvor målbart systemet er, og hvilke mekanismer, der er indført til formålet.
– Scalability– SkalerbarhedBeskriv hvilke justeringer, der kan laves (og hvordan) for at øge kapaciteten og ydeevnen, og til hvilke nye niveauer.
– Availability– TilgængelighedBeskriv den forventede oppetid, og gennemgå væsentlige risici for driftsforstyrrelser og hvilke mekanismer i designet, der skal beskytte mod disse.
– Testability– TestbarhedBeskriv mekanismer der er indført i designet for at muliggøre tests.
– Operability– DriftsvenlighedGennegå mekanismer og komponenter i designet der medvirker til at overvåg og kontrollere systemet i drift.
– Recoverability– GenoprettelseGennemgå tænkelige nedbrug og forklar hvordan designet muliggør genoprettelse af normal drift.
High-level designOverordnet designPræsenter designet på overordnet niveau.
– Components– Komponenter
– User interaction– Brugerinteraktion
– External systems interaction– Interaktion med eksterne systemer
– Internal scheduled activity– Intern skemalagt aktivitet
DevelopmentUdviklingBeskriv det tekniske udviklingsmiljø, der er nødvendigt at etablere/opretholde for at kunne udvikle/vedligeholde løsningen.
DeploymentUdrulningBeskriv proces og tekniske miljøer mellem udviklingsmiljøer og produktionsmiljøet, samt værktøjer og mekanismer til at flytte systemet gennem disse på vej til produktionsmiljøet.
TestingTestningBeskriv værktøjer og mekanismer for test af systemet i de forskellige miljøer.
OperationsDriftDette kapitel kan enten fungere som en komplet driftshåndbog, eller kan begrænses til at belyse driftsopgaven fra et designperspektiv.
– Installation– InstallationBeskriv hvordan det testede system installeres i driftsmiljøet.
– Configuration– KonfigurationBeskriv hvilke konfigurationsmuligheder systemet tilbyder.
– Startup– OpstartBeskriv hvordan systemet startes op første gang, eller hvordan det genstartes efter et haveri eller en kontrolleret nedlukning.
– Shutdown– NedlukningBeskriv hvordan en kontrolleret nedlukning gennemføres.
– Recovery– HavarihåndteringBeskriv hvordan systemet genetableres efter forskellige slags haverier.
– Monitoring– OvervågningBeskriv hvordan systemet overvåges i driftsmiljøet, og hvilke værktøjer, der anvendes.
– Control– KontrolForklar hvilke muligheder driftsoperatøren har for at kontrollere systemet i drift.
– Reoccurring tasks– DriftsopgaverGennemgå alle tilbagevendende driftsopgaver.
– Support– SupportBeskriv værktøjer og proces for support til løsningens brugere.
– Incident handling– FejlhåndteringBeskriv værktøjer og proces for rapportering af og opfølgning på fejl.
– Maintenance– VedligeholdelseBeskriv proces for vedligeholdelse af løsningen.
– Reporting– RapporteringBeskriv tilbagevendende driftsrapporter, og forklar hvordan de distribueres og til hvilke modtagere.
RecommendationsÆndringsforslagArkitektens vurdering af løsningen og forslag til ændringer.
RoadmapPlan for det videre arbejde.Arkitektens anbefalede ændringer i anbefalet rækkefølge.